Ing. Radim Ledecký,
soudní znalec v oborech strojírenství a ekonomika

Člen Komory soudních znalců, certifikovaný pro země Evropské unie.

Vypracuji znalecké posudky a cenové odhady v oborech:

STROJÍRENSTVÍ

 • vytápění – klasické systémy, tepelná čerpadla, fotovoltaika, solární panely
 • větrání
 • klimatizace
 • chlazení
 • kotelny a zařízení kotelen
 • veškeré ostatní stroje
 • výpočetní technika

EKONOMIKA

Cenové odhady – tržní ceny:

 • kotelních zařízení a kotelen
 • vytápěcích, větracích, chladicích a klimatizačních zařízení
 • strojů a strojních zařízení
 • výrobních zařízení a provozů
 • průmyslových podniků
 • počítačů
 • elektronických a elektrotechnických výrobků

Provádím odborné znalecké posudky a expertízy týkající se např. posouzení stavu a funkcí  strojů, systému vytápění, VZT a klimatizace, kvality dodaných prací - zejména v oboru tepelné techniky, VZT, tepelných čerpadel, solárních systémů, fotovoltaických systémů a chladicích zařízení, mohu stanovit cenu strojního zařízení, strojů, technologií provozů, vybavení kotelen, výpočetních zařízení, provádím veškeré odhady cen movitých věcí apod.

Kontaktní adresa

Razítko soudního znalceIng. Radim Ledecký
Marešova 642/2
198 00 Praha 14 - Černý most

Tel.: +420 284 823 055
Mobilní: +420 602 324 163

odhadce, soudni znalci, odhadci, odhad ceny, odborný znalecký posudek, stroje, zařízení, technika, vytápění, elektrotechnika, elektro, počítačů, počítače, výpočetní technika